{{ darkOn ? 'go bright' : 'go green' }}

Training Upcyclecentrum

Bijscholingsprogramma VMBO

In het Upcyclecentrum Almere dat begin 2018 is geopend, leggen we de basis voor levende lessen: lessen met herkenbare producten, onderwerpen en rolmodellen.