{{ darkOn ? 'go bright' : 'go green' }}

Een circulaire economie

vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden

De circulaire economie neemt een vlucht. Rondom circulaire ambachtscentra, waar afgedankte spullen kunnen worden gerepareerd of verwerkt tot nieuwe producten en materialen ontstaan samenwerkingen, vaak met leerlingen, studenten en ondernemers uit de regio. De praktijkverhalen op de kaart van platform circuleren brengen in beeld waar vmbo- en pro-leerlingen nu groeien in duurzaam circulaire vaardigheden. No time to waste!

‘Zero waste’ en ‘zero emission’ worden langzaam en onvermijdelijk tot het nieuwe normaal voor het ontwerpen, produceren, (her)gebruiken, repareren en afdanken van producten. Jonge bedrijven, start-ups maken ter plekke waardevol, wat waardeloos leek met lokale afvalstromen als grondstof. Ze laten zien dat het mogelijk is om geld te verdienen met upcyclen.

Grote bedrijven analyseren de levenscycli van hun producten vanaf het winnen van de grondstoffen tot na de gebruiksfase. Met als doel om schadelijke effecten voor mensen, natuur en milieu als gevolg van hun aanbod, terug te dringen. Ze leveren diensten om de gebruiksduur en de technische levensduur van producten te verlengen. Of ze gaan een stap verder: door de biodiversiteit te herstellen op plaatsen die betrokken zijn bij productieprocessen. Welke circulaire ondernemers zijn actief in de regio van jullie school? Kunnen de leerlingen een bijdrage leveren aan de duurzame missie daarvan?

Een duurzame en circulaire economie vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Met platform circuleren.nu slaan we een brug tussen het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs, duurzame initiatieven in de regio en de activiteiten van leden van Coöperatie Leren voor Morgen. Wil je daarover meer weten? Sluit je aan voor meer duurzaamheid en circulariteit op school. Kosteloos en waardevol!