Een circulaire economie

vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden

Een duurzame en circulaire economie vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Met platform circuleren.nu slaan we een brug tussen initiatieven in de regio, de activiteiten van leden van Coöperatie en (vragen over) duurzame ontwikkeling in het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs. Met als doel dat over 3 jaar alle vmbo- en pro-scholen een flinke stap verder zijn richting ‘circular schools’.

‘Zero waste’ en ‘zero emission’ worden langzaam en onvermijdelijk tot het nieuwe normaal voor het ontwerpen, produceren, (her)gebruiken, repareren en afdanken van producten.
Jonge bedrijven, start-ups maken ter plekke waardevol, wat waardeloos leek met lokale afvalstromen als grondstof. Ze laten zien dat het mogelijk is om geld te verdienen met upcyclen.

Grote bedrijven analyseren de levenscycli van hun producten vanaf het winnen van de grondstoffen tot na de gebruiksfase. Met als doel om schadelijke effecten voor mensen, natuur en milieu als gevolg van hun aanbod, terug te dringen. Of ze gaan een stap verder: om een herstellende bijdrage te leveren aan de leefomgeving. En ze leveren diensten om de gebruiksduur en de technische levensduur van producten te verlengen.

De circulaire economie neemt een vlucht. Rondom circulaire ambachtscentra, waar afgedankte spullen kunnen worden gerepareerd of verwerkt tot nieuwe producten en materialen ontstaan samenwerkingen, vaak met leerlingen, studenten en ondernemers uit de regio.