{{ darkOn ? 'go bright' : 'go green' }}
PRAKTIJKVERHALEN

Futureproof stimuleert creativiteit leerlingen Herbert Vissers College

Wouter Boot
creativiteitscoach, gastdocent Fawaka Ondernemersschool
Charlotte Duzong
sociaal ondernemer, gastdocent Fawaka Ondernemersschool
regio
trefwoorden
auteur
Wouter Boot
creativiteitscoach, gastdocent Fawaka Ondernemersschool
Charlotte Duzong
sociaal ondernemer, gastdocent Fawaka Ondernemersschool
partners
Fawaka Ondernemersschool

Duurzaam ondernemen voor kinderen

Website

 

Futureproof

Voor het programma Futureproof hebben Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social Enterprise NL de krachten gebundeld. Je leest er alles over op deze website.

Fawaka Ondernemersschool betrekt jongeren bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd, ongeacht achtergrond en opleidingsniveau. Eén van de programma’s die ze inzet om dat te bereiken heet Futureproof.

Gastdocenten Wouter Boot en Charlotte Duzong vertellen over werken met Futureproof op het HVX – een nieuwe tak binnen het Herbert Vissers College.

De methode die het HVX hanteert gaat uit van persoonlijke groei. Leerlingen zitten aan het stuur van hun eigen ontwikkeling en werken met hulp van docenten aan hun persoonlijke leerroute en uitdagende projecten.

Futureproof is zo’n uitdagend project. Samen met collega’s begeleiden Wouter en Charlotte de leerlingen 16 weken lang bij het opzetten van een sociale onderneming of een dienst die past binnen één van de global goals.

Aanpak

Leerlingen zetten die onderneming op aan de hand van de design thinking methode. Eerst leren Wouter en Charlotte hen zich in te leven in het thema, één van de global goals. Dat doen zij door de leerlingen vragen te stellen. Zo kun je bij het thema ‘veiligheid’ bijvoorbeeld als startpunt vragen: ‘waarom voelen mensen zich onveilig’. De leerlingen bedenken de antwoorden en stellen een vervolgvraag op dat antwoord. Zo komen ze steeds verder tot een thema dat dichter bij hen ligt, de veiligheid op school bijvoorbeeld. Wouter geeft aan:

“Je kunt echt met allerlei verschillende leerlingen op ideeën komen door het stellen van vragen.”

“Door ze te blijven bevragen, kom je bij de oorzaak,” voegt Charlotte toe. Zij vertelt over een groepje leerlingen dat vanuit het thema Armoede onderzocht hoe je alleenstaande moeders kunt helpen. Dat kan via werk, maar daarvoor moet je met succes kunnen solliciteren. Daar bedachten de leerlingen workshops voor die de moeders zouden kunnen bezoeken terwijl tegelijkertijd hun kinderen worden opgevangen.

Nadat op die manier het probleem gedefinieerd is volgt de tweede stap. Daarin worden ideeën verzameld voor een oplossing. Die oplossing vertalen de leerlingen in een prototype. Zoals de workshop in het voorbeeld van de alleenstaande moeders. Het prototype wordt getest, er komt feedback op, het prototype wordt aangepast. “Zo ga je steeds door tot je een product hebt dat echt een probleem oplost, dat mensen echt graag willen“.

Omgeving

“In essentie gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid. Leren dat je zelf in staat bent om initiatief te nemen, met mensen samen kunt werken om iets te bewerkstelligen. Als we een duurzame, harmonieuze, samenleving willen creëren dan is het heel belangrijk dat ieder mens inziet dat het begint op persoonlijk niveau,”

zegt Wouter. Als creatief en sociaal ondernemers kunnen Charlotte en Wouter de leerlingen zelf al goed op weg helpen, maar daarnaast zijn er ook nog ondernemers van buitenaf. Deze businesscoaches, die zelf al een sociale onderneming hebben opgezet, helpen de leerlingen met inspiratiesessies op weg en kunnen desgewenst de leerlingen ook verderop in het traject steunen.

“In zo’n inspiratiesessie vertelt de ondernemer over zijn of haar bedrijf zodat de leerlingen zien dat anderen dit ook hebben gedaan én hier succes mee hebben behaald.”

Leerproces

Eén van de teams is al bijna klaar met het maken van hun prototype. Zij willen duurzame hoodies maken van biologisch katoen en ervoor zorgen dat als iemand die hoodie koopt een boom geplant wordt. Ze zeggen dat er per kilo katoen 10.000 liter water wordt bespaard – dat moeten ze nog wel goed onderzoeken, maar dat is nu het argument: voorkom verspilling van water en zorg dat er meer bomen worden geplant.

Er is al een Instagram account aangemaakt en ze zijn logo’s aan het maken. Daar zijn ze heel enthousiast over. “Eigenlijk vond niemand daar mode interessant maar nadat we het introduceren van een modemerk als voorbeeld hadden genomen om design thinking uit te leggen veranderde dat.”

Ook andere teams zijn al vanaf het begin op Instagram gegaan. “Daar delen ze hun proces en vragen bijvoorbeeld ‘wat vinden jullie van ons logo?’ Dat is niet verplicht, ze doen dit uit zichzelf. Op dat vlak treden ze heel makkelijk naar buiten, ook als is het nog niet af en nog niet perfect.”

Didactiek

“Ieder kind heeft verbeeldingskracht, de kracht om te creëren en samen te werken. Dat wil ik graag stimuleren,”

vertelt Wouter. “De leuke momenten vind ik als leerlingen zelf op creatieve ideeën en oplossingen komen. Er is natuurlijk wel theorie maar dat is vrij beperkt, we laten de jongeren vooral onderzoeken zodat ze op hun eigen ideeën komen. Door het stellen van vragen proberen we de jongeren zo te begeleiden dat ze zelf tot de inzichten komen Dan ben je soms verrast door de oplossingen waar ze mee komen.”